domov email
 
Architektonické štúdie a projektová dokumentácia »

Inžinierská činnosť »

Poradenská činnosť »
 

Regulované informácie

v zmysle Zákona č.429/2002 Z.z. o burze cenných papierov
   
   

2021


• Inzerát k polročnej správe ...stiahni...
• Faktúra za inzerát k polročnej správe ...stiahni...
• Poznámky k ÚZ (30.6.2021) ...stiahni...
• Polročná finančná správa ...stiahni...
• Vyhlásenie zodpovedných osôb k polročnej správe ...stiahni...
 

2020


• Inzerát k polročnej správe ...stiahni...
• Inzerát k ročnej správe ...stiahni...
• Faktúra za inzerát k polročnej správe ...stiahni...
• Faktúra za inzerát k ročnej správe ...stiahni...
• Poznámky k ÚZ (30.6.2020) ...stiahni...
• Poznámky k ÚZ (31.12.2020) ...stiahni...
• Polročná finančná správa ...stiahni...
• Ročná finančná správa ...stiahni...
• Vyhlásenie vedenia spoločnosti k polročnej správe ...stiahni...
• Vyhlásenie vedenia spoločnosti k ročnej správe ...stiahni...
• Auditorská správa ...stiahni...
• Ďalšie údaje ...stiahni...
 

2019


• Inzerát ...stiahni...
• Správa audítora ...stiahni...
• Poznámky Úč ...stiahni...
• Ďalšie údaje ...stiahni...
• Ročná finančná správa ...stiahni...
• Vyhlásenie zodpovedných osôb ...stiahni...
• Doplňujúce údaje k ročnej finančnej správe ...stiahni...
 

2018


• Inzerát ...stiahni...
• Poznámky Úč ...stiahni...
• Polročná finančná správa ...stiahni...
• Ročná finančná správa ...stiahni...
• Vyhlásenie zodpovedných osôb ...stiahni...
• Doplňujúce údaje k ročnej finančnej správe ...stiahni...
 

2017


• Inzerát ...stiahni...
• Poznámky Úč ...stiahni...
• Polročná finančná správa ...stiahni...
 

2016


• Správa audítora ...stiahni...
• Ročná finančná správa k 31.12.2015 ...stiahni...
• Poznámky k UZ ...stiahni...
• Ďalšie údaje ...stiahni...
• Poznámky Úč ... stiahni
• Polročná finančná správa ... stiahni
 

2015


• Ročná finančná správa k 31.12.2015 ...stiahni...
• Poznámky k UZ ...stiahni...
• Ďalšie údaje ...stiahni...
• Vyhlásenie zodpovedných osôb ...stiahni...
• Predbežné vyhlásenie 2.polrok 2015 ... stiahni
• Vyhlásenie zodpovedných osôb ... stiahni
• Poznámky k UZ ... stiahni
• Polročná finančná správa ... stiahni
• Predbežné vyhlásenie 1.polrok 2015 ... stiahni
 

2014


• Ročná finančná správa k 31.12.2014 ... stiahni
• Poznámky k UZ ... stiahni
• Ďalšie údaje ... stiahni
• Vyhlásenie zodpovedných osôb ... stiahni
• Predbežné vyhlásenie 2.polrok 2014 ... stiahni
• Polročná finančná správa ... stiahni
• Poznámky k UZ ... stiahni
• Predbežné vyhlásenie 1.polrok 2014 ... stiahni
 

2013• Ročná finančná správa k 31.12.2013 ... stiahni
• Poznámky k UZ ... stiahni
• Ďalšie údaje ... stiahni
• Polročná finančná správa ... stiahni
• Poznámky k UZ ... stiahni
• Predbežné vyhlásenie 2013 ... stiahni
• Predbežné vyhlásenie 1.polrok 2013 ... stiahni
 

2012• Ročná finančná správa k 31.12.2012 ... stiahni
• Poznámky k UZ ... stiahni
• Ďalšie údaje ... stiahni
• Vyhlásenie zodpovedných osôb ... stiahni
• Správa auditora ... stiahni
• Predbežné vyhlásenie 2.polrok 2012 ... stiahni
• Polročná finančná správa ... stiahni
• Poznámky k UZ ... stiahni
• Predbežné vyhlásenie 1.polrok 2012 ... stiahni
 

2011• Ročná finančná správa k 31.12.2011 ... stiahni
• Správa auditora ... stiahni
• Poznámky k UZ ... stiahni
• Ďalšie údaje ... stiahni
• Vyhlásenie zodpovedných osôb ... stiahni
• Predbežné vyhlásenie 2.polrok 2011 ... stiahni
• Polročná finančná správa ... stiahni
• Poznámky k UZ ... stiahni
• Ďalšie údaje ... stiahni
• Predbežné vyhlásenie 1.polrok 2011 ... stiahni
 


2010


• Správa auditora ... stiahni
• Predbežné vyhlásenie 2.polrok 2010 ... stiahni
• Predbežné vyhlásenie 1.polrok 2010 ... stiahni
• Vzor tlačiva písomného splnomocnenia ... stiahni
• Polročná správa ... stiahni
• - ďalšie údaje ... stiahni
• Ročná správa ... stiahni
• - ďalšie údaje ... stiahni
• Poznámky k ÚZ ... stiahni

 

2009


• Predbežné vyhlásenie 2.polrok 2009 ... stiahni
• Správa auditora ... stiahni
• Polročná správa ... stiahni
• - ďalšie údaje ... stiahni
• Predbežné vyhlásenie 1.polrok 2009 ... stiahni
• Ročná správa ... stiahni
• - ďalšie údaje ... stiahni


2008


• Ročná správa ... stiahni
• Polročná správa ... stiahni
• - ďalšie údaje ... stiahni
• Predbežné vyhlásenie 1.polrok 2008 ... stiahni
• Predbežné vyhlásenie 2.polrok 2008 ... stiahni


2007


• Ročná správa ... stiahni
• - ďalšie údaje ... stiahni
STP akciová spoločnosť Michalovce
v rámci svojej činnosti ponúka:
- Vypracovanie architektonických štúdií

- Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
občianskych a priemyselných stavieb, bytových a rodinných domov, polyfunkčných objektov a rekonštrukcií jednotlivých druhov stavieb

- Zabezpečenie projektovej dokumentácie inžinierskych stavieb

- Poradenskú činnosť
v oblasti architektúry a pozemného staviteľstva

- Inžinierskú činnosť
  2011 SAPEL s.r.o. - STP akciova spolocnost Michalovce