domov email
 
Architektonické štúdie a projektová dokumentácia »

Inžinierská činnosť »

Poradenská činnosť »
 

STP akciová spoločnosť Michalovce

STP akciová spoločnosť Michalovce
Okružná 46
071 01 Michalovce
 
IČO: 31 650 058
IČDPH: SK2020497259
 
Výpis z Obchodného registra - STP akciová spoločnosť Michalovce
 
Telefónne čísla: 056/ 6424537, 056/ 6441658, 056/ 6881271, 056/ 6881272
Fax: 056/ 6424537
 
Web: www.stpmi.sk
Email: stpmi@stpmi.sk


STP akciová spoločnosť Michalovce
v rámci svojej činnosti ponúka:
- Vypracovanie architektonických štúdií

- Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
občianskych a priemyselných stavieb, bytových a rodinných domov, polyfunkčných objektov a rekonštrukcií jednotlivých druhov stavieb

- Zabezpečenie projektovej dokumentácie inžinierskych stavieb

- Poradenskú činnosť
v oblasti architektúry a pozemného staviteľstva

- Inžinierskú činnosť
  2011 SAPEL s.r.o. - STP akciova spolocnost Michalovce