domov email
 
Architektonické štúdie a projektová dokumentácia »

Inžinierská činnosť »

Poradenská činnosť »
 

STP akciová spoločnosť Michalovce
STP akciová spoločnosť Michalovce vznikla 1.4.1992 rozdelením pôvodného  štátneho podniku Stavoprojekt Prešov na 2 samostatné právne subjekty - STP akciová spoločnosť Michalovce a Stavoprojekt Prešov.
Spoločnosť existuje ako samostatný právny subjekt 16 rokov.
Hlavnou náplňou spoločnosti je projektová a inžinierska činnosť. Rozsah projektovej činnosti je širokospektrálny, ktorý vyplýva aj z tradície Stavoprojektov, kde okrem občianskych a bytových stavieb boli riešené aj inžinierske a priemyselné stavby.
Okrem projektovej činnosti je ďalšou dôležitou činnosťou vykonávanie inžinierskej činnosti v štádiu prípravy stavby - v štádiu územného a stavebného konania ako aj výkon technického dozora investora v štádiu realizácie stavby.
Dôležitou činnosťou je aj projektovanie a dodávka interiérov, najmä stavieb, ktorých projektantom bola naša spoločnosť.
Samostatné reprografické práce tvoria iba doplnkovú činnosť prác spoločnosti.
STP akciová spoločnosť Michalovce sídli vo vlastnej administratívnej budove - ul. Okružná 46 Michalovce.
Celkový počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere je 11.
STP akciová spoločnosť Michalovce
v rámci svojej činnosti ponúka:
- Vypracovanie architektonických štúdií

- Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
občianskych a priemyselných stavieb, bytových a rodinných domov, polyfunkčných objektov a rekonštrukcií jednotlivých druhov stavieb

- Zabezpečenie projektovej dokumentácie inžinierskych stavieb

- Poradenskú činnosť
v oblasti architektúry a pozemného staviteľstva

- Inžinierskú činnosť
  2011 SAPEL s.r.o. - STP akciova spolocnost Michalovce